------MÍSTA KDE SE STŘETÁVÁ LIDSKÁ MINULOST S BUDOUCNOSTÍ------

Únor 2007