------MÍSTA KDE SE STŘETÁVÁ LIDSKÁ MINULOST S BUDOUCNOSTÍ------

Kaplica Czaszek

20. února 2007 v 17:52 |  Kosti v Polsku
Téměř přímo na česko-polské hranici leží obec se slavnou kostnicí, která avšak dlouhou dobu byla součástí našeho území, souvisí s naší historií a odpočívá v ní mnoho našich krajanů... Z těchto důvodu zde je také vzpomenuta. Obec Czermna, která je v literatuře někdy uváděna jako "Německá Čermná na Kladsku" 20), leží kousek za přechodem Běloves nedaleko městečka Kudowa v polském Kłodsku.
Největší boje o toto území se odehrály v druhé polovině 18. století. Pragmatickou sankcí Karla VI. roku 1740 na trůn český a uherský nastoupila jeho dcera Marie Terezie (1717 - 1780). Toho samého roku, 31. května 1740, nastoupil na trůn pruského království osmadvacetiletý Bedřich II. Ještě 6. prosince tento král ujišťoval Marii Terezii o svém přátelství, avšak deset dní poté začal se svými jednotkami bez vyhlášení války pochodovat na Slezsko. Kladsko - tento nevelký, ale nesmírně strategický kousek českých zemí (součást Slezska) byl předmětem neustálých bojů mezi Rakouskem a Pruskem po dlouhých 39 let. 13. května 1779 byl uzavřen mír v Těšíně, který vyzval rakouské vojsko, aby opustilo Kladsko. Již počtvrté a naposledy bylo Kladsko plně připojeno k Prusku a jeho součástí zůstalo až do zániku samotného Pruska. Po míru v Těšíně byla zintenzívněna germanizace obyvatel a čeština byla stahována ze škol a kostelů. Udržela se jen v malém počtu vesnic při hranicích s náchodským panstvím.
Roku 1776, ještě v době zuřivých bojů, byla v Čermné založena při kostele sv. Bartoloměje, který byl r. 1780 barokně přestavěn, založena známá kostnice. Je zde uložena mimo jiné i lebka mlynáře Josefa Martince, který byl roku 1756 popraven za odboj proti Prusku. Ve stejné době zde existovala i česky psaná kronika učitele Jana Šmída, doplňovaná různými pověstmi a pranostikami.
Kaplica Czaszek, Sanktuarium Milczenia i Zadumy nad Życiem, Śmiercią i Wiecznością - Kaple Lebek, Svatostánek mlčení a zamyšlení nad životem, smrtí a věčností - tak je nazývána polská kostnice v Czermne. Tento nevelký objekt je velký svým významem a jak píší Poláci - přímo v evropském měřítku.
V době, kdy byla kostnice budována patřila ještě do Čech a jejím tvůrcem je také kněz českého původu - Václav Tomášek, který působil v místní farnosti na pozici probošta.
Shromažďoval kosti z hrobů, hřbitovů i okolních polí a lesů. Hroby byly často kopané narychlo, nedbale a často byly mělké, což mělo za následek, že kosti byly často vyhrabány psy. Většina z nich byly oběti dvou Slezských válek (1740-1742) 1744-1745) a Války sedmileté (1756-1763). Některé polské turistické průvodce uvádějí, že kosti jsou pozůstatkem už Třicetileté války (1618-1648), což se však zdá být málo pravděpodobné. Dle řeholní setry, která v kostnici provází, Mohou zde být kosti nanejvýš z r. 1680. Po stu a více letech v zemi by se kosti nemohly zachovat v takovém stavu 21) - otázkou ovšem zůstává, co se nalézá v podzemí kaple…
Stavba "Kaple Lebek", sbírání a připravování ostatků, jejich desinfekce, impregnace a konečné poskládání se odehrálo během osmi let a to v letech 1776-1804. Stěny kostnice jsou vyloženy lebkami, mezi nimiž jsou stejnoměrně uloženy řady kostí. Pod podlahou, kam z horní části vede dřevěný odklápěcí poklop, je ovšem kostí nepřeberné množství a nebyl zde zatím proveden podrobnější průzkum. Více než 200 let existence kostnice udělalo své, kosti se nemohou opřít zubu času a tak zde promlouvá k poutníků biblická pravda: "Prach jsi a v prach se obrátíš." Ještě před padesáti lety byly kosti pod podlahou na dosah ruky, dnes je již třeba sejít do dolní části po žebříku. Udává se, že v kapli je uloženo přibližně 25-30 tisíc ostatků zemřelých. A tak tu vedle sebe už beze svárů pokojně spočívají dříve znepřátelené strany - Prusové, Rakušané, ale i Češi a Poláci a taktéž zastánci
rozličných náboženských proudů. Součástí kaple, do níž vedou dvě okénka z čelní strany, je i oltář a dvě dřevořezby andělů. Na oltáři jsou vystaveny slavné či jinak zajímavé lebky. Podlaha i strop kaple jsou dřevěné.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.