------MÍSTA KDE SE STŘETÁVÁ LIDSKÁ MINULOST S BUDOUCNOSTÍ------

Červen 2007